ปฏิทิน

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ทำการ์ตูนง่ายๆด้วย CrazyTalk Animator

อีกหนึ่งเว็บไซต์ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น ได้

https://www.youtube.com/channel/UCNHu45ZUOHVYGHURBN1WLowแบบทดสอบทวีปแอฟริกา

แบบทดสอบความรู้ออนไลน์ แบบทดสอบโดยบุญมณัชญ์ คำทวี (ขอบคุณเวปครูไทยหัวใจพอเพียง)
1. ข้อใดกล่าวถึงลักษณะที่ตั้งของทวีปแอฟริกาตามเส้นละติจูดที่ส่งผลให้ส่วนใหญ่เป็นเขตภูมิอากาศแบบใด
เขตร้อน
เขตอบอุ่น
เขตหนาว
เขตศูนย์สูตร

2. เหตุใดทวีปแอฟริกา จึงได้ชื่อว่า “ทวีปมืด หรือกาฬทวีป”
เป็นทวีปที่แห้งแล้งทุรกันดาร
เป็นทวีปที่ล้าหลังขาดความเจริญ
เป็นทวีปที่ผู้คนป่าเถื่อนไม่มีใครอยากเข้าไป
ถูกทุกข้อ

3. เริ่มแรกที่ชาวยุโรปเข้ามาในแอฟริกาโดยมีจุดประสงค์อย่างไร
ต้องการแสวงหาวัตถุดิบ และแรงงานไปเป็นทาส
เข้ามาขุดทองคำ
เข้ามาท่องเที่ยว
เข้ามาลงทุนสร้างโรงงารนอุตสาหกรรม

4. ข้อใดกล่าวถึงลักษณะภูมิประเทศของทวีปแอฟริกา ไม่ถูกต้อง
มีเทือกเขาแอตลาสอยู่ทางตอนเหนือ
มีทะเลทรายสะฮาราครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างมากอยู่ทางตอนเหนือและทางตอนใต้มีทะเลทรายกาลาฮารี
ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำเหมาะแก่การเพาะปลูกมาก ไม่มีบริเวณใดเป็นทะเลทราย
ลุ่มแม่น้ำที่สำคัญได้แก่ แม่น้ำไนล์ ไนเจอร์ คองโก แซมเบซี

5. ข้อใดเป็นลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ของแอฟริกา
ที่ราบสูง
ที่ราบลุ่มแม่น้ำ
เทือกเขาสูง
ทะเลทราย

6. ลักษณะภูมิประเทศเด่นชัดเจนที่สุดของทวีปแอฟริกาคือข้อใด
แม่น้ำไนล์
เทือกเขาแอตลาส
ที่ราบสูงเอธิโอเปีย
ทะเลทรายสะฮารา

7. แม่น้ำสายใดเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในโลกและในแอฟริกา
แม่น้ำไนล์
แม่น้ำคองโก
แม่น้ำไนเจอร์
แม่น้ำแซมบีซี

8. ยอดเขาที่สูงที่สุดในแอฟริกาที่อยู่ในเขตประเทศแทนซาเนีย มีความสูงกว่า 5 พัน เมตร เหนือระดับน้ำทะเล คือข้อใด
เดอะแรนต์
เมาน์ตูบคานส์
คีรีมานจาโร
ดาร์ฟู

9. ลักษณะแอ่งยุบตัว หรือ Valley ในแอฟริกา คือบริเวณใด
ที่ราบลุ่มปากแม่น้ำไนเจอร์
ที่ราบลุ่มปากแม่น้ำไนล์
ทะเลทรายนามิบ
ทะเลสาบวิกตอเรีย

10. ข้อใดกล่าวถึงที่ราบสูงเดอะแรนต์ทางตอนใต้ของแอฟริกาได้ถูกต้อง
เป็นที่ราบสูงรูปโต๊ะที่อุดมสมบูรณ์เพาะปลูกได้เป็นอย่างดี
เป็นที่ราบสูงหินแกรนิต และอุดมไปด้วยสายแร่ทองคำ
เป็นภูเขาไฟ และภูเขาสูง เป็นแหล่งทอ่งเที่ยวที่มีชื่อเสียง
เป็นเขตภูเขาสูง ที่ล้อมรอบด้วยทะเลทรายกว้างใหญ่

11. บริเวณตอนกลางของทวีป ได้แก่ ลุ่มน้ำคองโก และทางฝั่งตะวันออกเกาะมาดากัสการ์ เป็นเขตที่มีลักษณะอากาศแบบใด
อบอุ่นชื้นภาคพื้นทวีป
ทุ่งหญ้าสะวันนา
ทุ่งหญ้าสเตปส์
ป่าฝนเขตร้อน

12. บริเวณชายฝั่งตอนเหนือของแอฟริกามีภูมิอากาศแบบเย็นสบายไม่ร้อน ฤดูหนาวมีอากาศอบอุ่นและมีฝนตก หมายถึงภูมิอากาศแบบใด
แบบป่าดิบชื้น
แบบอบอุ่นชื้น
แบบทุ่งหญ้าเขตร้อน
แบบเมดิเตอร์เรเนียน

13. พืชพรรณในเขตภูมิอากาศทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทราย ของทวีปแอฟริกา คือข้อใด
ป่าดิบเขา
ป่าโปร่งพุ่มหนาม
ทุ่งหญ้าสเตปส์
ทุ่งหญ้าสะวันนา

14. เขตทะเลทรายสะฮาราทางตอนเหนือเป็นแหล่งทรัพยากรที่สำคัญคือข้อใด
ถ่านหิน
เลี้ยงสัตว์
ปิโตรเลียม
พลังงานแสงอาทิตย์

15. ข้อใดกล่าวถึงทรัพยากรในแอฟริกา ไม่ถูกต้อง
พื้นที่ป่าไม้ได้แก่ใกล้เส้นศูนย์สูตร ตามลุ่มแม่น้ำคองโกและในเขตอบอุ่นทางตะวันตก และตะวันออก
สัตว์ป่าที่มีมากของทวีป ได้แก่ ยีราฟ ม้าลาย แรด สิงโต เสือดาว ช้าง หมาใน
แร่ธาตุที่มีมาก ได้แก่ พวก ทองคำ เพชร ทองแดง แมงกานิส ทังสเตน ฟอสเฟส ดีบุก
ไม่มีประเทศใดที่มีน้ำมันปิโตรเลียมอยู่เลย

16. ทรัพยากรธรรมชาติที่แอฟริกาสามารถส่งออกได้มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 40 ของโลก คือข้อใด
ปิโตรเลียม
บอกไซต์
ทองคำ
ถ่านหิน

17. ประเทศในข้อใดมีน้ำมันปิโตรเลียมอยู่มาก
อียิปต์ แอลจีเรีย ลิเบีย ไนจีเรีย โมร็อกโก
เคนยา แทนซาเนีย เอธิโอเปีย
แซมเบีย นามิเบีย ซิมบับเว
ถูกทุกข้อ

18. ประเทศใดที่สามารถส่งออกโกโกเป็นสินค้าออกได้มากที่สุด
กานา
กาบอง
ไนจีเรีย
มาลี

19. กระแสน้ำที่เป็นแหล่งประมงที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดของแอฟริกา คือข้อใด
กระแสน้ำคะนารี
กระแสน้ำกีนี
กระแสน้ำเบงเกวลา
กระแสน้ำโมซัมบิก

20. เหตุใดกำลังผลิตอุตสาหกรรมของทวีปแอฟริกาจึงอยู่ในขั้นต่ำ
การบุกเบิกทรัพยากรไม่ทั่วถึง
ความไม่มั่นคงทางการเมือง และอยู่ห่างไกลตลาดการค้า
ขาดการวางแผนเศรษฐกิจที่ดี นโยบายเศรษฐกิจไม่แน่นอน
ถูกทุกข้อ

21. เมื่อได้เห็นภาพข่าวประชากรอดอยาก ขาดอาหาร น่าจะเกี่ยวข้องกับประเทศใด
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
ไนจีเรีย
อียิปต์
เอธิโอเปีย

22. เหตุใดการคมนาคมของทวีปแอฟริกาจึงยังอยู่ในสภาพล้าหลัง ขาดการเชื่อมต่อ
รัฐบาลไม่ค่อยให้ความสำคัญในการพัฒนาการคมนาคม
ขาดเทคโนโลยี และขาดการสนับสนุนจากต่างประเทศ
สภาพภูมิประเทศไม่เอื้ออำนวย มีเขตป่าทึบ และทะเลทรายเป็นบริเวณกว้าง
ประชากรยังนิยมใช้สัตว์ เช่นอูฐ ช้าง เป็นพาหนะเดินทาง

23. “มีฐานะยากจน ยึดมั่นประเพณีดั้งเดิม นิยมเลี้ยงสัตว์ “ เป็นคำกล่าวที่น่าจะหมายถึงพวกใด ในทวีปแอฟริกา
พวกยุโรปที่อพยพเข้ามาอยู่
พวกผิวขาวชนบทในประเทศของทวีปแอฟริกา
พวกเลือดผสมระหว่างชนพื้นเมืองกับยุโรป
พวกชนผิวดำพื้นเมืองเดิมในแอฟริกา

24. ชนชาติใดมีจำนวนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 70
นิกรอยด์
คอเคซอยด์
อาหรับ
ชาวยุโรปอพยพ

25. ข้อใดไม่ใช่ชนพื้นเมืองเดิมที่มีลักษณะผิวดำ ผมหยิก
เบอเบอร์
ปิ๊กมี
บุชเมน
วาตูซี

26. ชนพื้นเมืองเดิมผิวดำที่มีลักษณะตัวเล็กที่สุดคือชนกลุ่มใด
บันตู
มาไซ
ปิ๊กมี
วาตูซี

27. กลุ่มภาษาบันตูเป็นกลุ่มภาษาของชนกลุ่มที่อาศัยอยู่บริเวณใดของทวีป
ภาคเหนือบริเวณทะเลทรายสะฮารา
ภาคใต้บริเวณทะเลทรายตอนใต้
ภาคกลางบริเวณปากแม่น้ำคองโก
ภาคตะวันตกบริเวณที่ราบสูงแอตลาส

28. ภาษาเซเมติกเป็นภาษาของชนเผ่าใด
ชาวยุโรปอพยพ
ชาวอาหรับ
ชาวมาไซ
ชาวปิ๊กมี

29. ในทวีปแอฟริกาบริเวณใดที่เป็นแหล่งกำเนิดอารยธรรมอียิปต์โบราณ
แถบทะเลทรายสะฮารา
ลุ่มแม่น้ำไนล์
เขตที่ราบสูง
เขตลุ่มแม่น้ำไนเจอร์

30. ศาสนาใดเป็นศาสนาที่ชาวแอฟริกานับถือมากที่สุด
พุทธ
คริสต์
อิสลาม
ศาสนาอื่นๆ เช่น นับถือภูตผี ปีศาจ

ผลคะแนน =